- SAKA opgeheven

Het spijt ons jullie te moeten laten weten dat we de stichting amateurkunst Amsterdam, SAKA, hebben ontbonden. We hebben geprobeerd ons afscheid van het Amsterdamse amateurkunstenveld te voorkomen. Enerzijds omdat we, en dit is wellicht hoogmoedig, denken dat we nog steeds iets voor dit veld kunnen betekenen; anderzijds omdat we ons werk met veel plezier doen.

Aanleiding voor de beslissing om onze werkzaamheden te staken is dat we niet over de middelen beschikken om ons op een volwaardige manier in te zetten voor onze adviserende en ondersteunende taken. Een tijdlang hebben we onbezoldigd gewerkt, maar het goed behartigen van de belangen van zo’n omvangrijk en divers amateurkunstenveld als het Amsterdamse kost meer tijd dan wij ons onbetaald kunnen veroorloven. De mogelijkheden voor een gezond ‘verdienmodel’ hebben we onderzocht, maar niet gevonden en onze werkzaamheden als adviseur, informant en verbinder komen helaas niet in aanmerking voor een subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

In een nog niet zo heel ver verleden kon amateurkunst zich verheugen op de warme belangstelling van de Amsterdamse kunstbeleidsmakers, maar dit tij lijkt gekeerd. Dat in de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 wordt vermeld dat het niet-professionele kunstenveld belangrijk is voor een levendig kunstklimaat en goed voor de levenskwaliteit en voor de ontwikkeling van culturele competenties klinkt veelbelovend, maar wordt niet vertaald in beleid. SAKA heeft tijdens een commissievergadering over deze Hoofdlijnen gepleit voor een amateurkunstbeleid dat getuigt van een visie op het belang van de activiteiten van de ruim 300.000 niet-professionele kunstenaars in Amsterdam en hoe dat belang het beste gediend kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de stijgende kosten van de huur van repetitieruimtes, ateliers en presentatieplekken en van het inschakelen van professionele artistieke leiders (zoals dirigenten en regisseurs). Hoe wil de gemeente waarborgen dat deze stijgende kosten het geprezen levendig kunstklimaat en de levenskwaliteit niet de nek omdraaien? Hoop doet leven; wellicht dat in een volgend kunstenplan wel aandacht is voor onderwerpen als deze. De politiek is grillig.

Wij houden ermee op, maar de website blijft in ieder geval voorlopig en in afgeslankte vorm in de lucht. Handige informatie over het opstellen van bijvoorbeeld een projectplan en begroting en de mogelijkheid om zelf items in de agenda te zetten, blijven dus toegankelijk. Maak er vooral gebruik van!

SAKA kijkt met plezier terug op projecten als Vonkenmakers, theatrale readings, portfoliobijeenkomsten, workshops subsidie aanvragen, WAK’s en zo meer, waarin verbindingen tussen verschillende kunstdisciplines dan wel tussen professionals en niet-beroepshalve actieve kunstenaars centraal stonden, en op veel gesprekken naar aanleiding van vragen uit ‘het veld’. Dank jullie veel daarvoor!

Met een hartelijke groet,

mede namens Dasha van Amsterdam en het bestuur van SAKA,

Hester Tammes

P.S. Voor Amsterdamse amateurkunst-gerelateerde vragen kunnen jullie aankloppen bij de cultuurverkenners van het afk, zie https://www.amsterdamsfondsvoordekunst.nl/over-afk/cultuurverkenners/. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is een bron van relevante informatie en voorziet in een digitaal dossier amateurkunst: http://www.lkca.nl/actieve-cultuurparticipatie