Blog

- Amateurkunst in de Hoofdlijnen Kunst & Cultuur 2017-2020

Op 3 november 2015 heeft SAKA van de mogelijkheid gebruik gemaakt om in te spreken (3 minuten!) tijdens een vergadering over de Hoofdlijnen in de vergadering van de commissie Jeugd en Cultuur. Vervolgens stuurde SAKA een uitgewerkte versie van de gesproken tekst als brief naar de commissieleden. Die brief d.d. 9 november 2015 vind je in deze pdf.

Het heeft helaas voor wat betreft de aandacht voor de amateurkunsten in de definitieve versie van Hoofdlijnen 2017-2020 niks uitgehaald. Die is nog net zo gering als voorheen. En dat is voor een gemeente waarin zoveel mensen niet-beroepsmatig actief zijn in een of meer kunstdisciplines best, eigenlijk heel erg teleurstellend. Niet zozeer om het geld – op dat gebied verandert er voor meeste amateurkunstenaars niets tot niet veel – maar vooral om het uitblijven van erkenning van het belang van amateurkunstenaars en hun activiteiten voor de stad.

 

 

- AMATEURKUNST?

[welkomstwoord van SAKA/Hester bij de eerste editie van Vonken Makers in januari 2014]
…Waarom ik hier vooral sta, is om iets over de doelgroep van SAKA te zeggen. Als we die samenvatten is dat iedere Amsterdammer van 18 jaar en ouder die niet beroepsmatig, of nog niet beroepsmatig actief is in 1 of meer kunstdisciplines. Dit is dus een hele brede groep, die zich moeilijk in 1 term laat vatten. Om dit te illustreren: vanavond treden hier mensen op die goed zijn in wat zij doen. Sommigen hebben daar een kunstvakopleiding voor gevolgd; anderen niet. Sommigen hebben de ambitie om van kunst hun leven te maken, of leven er al deels van; anderen niet. Wat zij gemeen hebben, is dat zij allemaal gedreven worden door de wens hun kunstpraktijk verder te ontwikkelen en dat geen van hen zich aangesproken voelt door het woord ‘amateur’. Wij merkten dit weer eens heel duidelijk toen we hen als stichting amateurkunst amsterdam benaderden voor deze avond. Aan amateur kleven associaties, waar zij niet mee in verband willen worden gebracht. Des te meer reden om hier aandacht aan te besteden. Lees verder