Saka nieuws

- SAKA opgeheven

Het spijt ons jullie te moeten laten weten dat we de stichting amateurkunst Amsterdam, SAKA, hebben ontbonden. We hebben geprobeerd ons afscheid van het Amsterdamse amateurkunstenveld te voorkomen. Enerzijds omdat we, en dit is wellicht hoogmoedig, denken dat we nog steeds iets voor dit veld kunnen betekenen; anderzijds omdat we ons werk met veel plezier doen.

Aanleiding voor de beslissing om onze werkzaamheden te staken is dat we niet over de middelen beschikken om ons op een volwaardige manier in te zetten voor onze adviserende en ondersteunende taken. Een tijdlang hebben we onbezoldigd gewerkt, maar het goed behartigen van de belangen van zo’n omvangrijk en divers amateurkunstenveld als het Amsterdamse kost meer tijd dan wij ons onbetaald kunnen veroorloven. De mogelijkheden voor een gezond ‘verdienmodel’ hebben we onderzocht, maar niet gevonden en onze werkzaamheden als adviseur, informant en verbinder komen helaas niet in aanmerking voor een subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Lees verder