Uit ‘t veld

-Tweejarige subsidie Amateurkunst: deadline 15 nov. 17 uur

Onder grote belangstelling van Amsterdamse amateurgezelschappen heeft het AFK op 4 oktober in het Lloyd Hotel de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst gepresenteerd. Deze nieuwe regeling vervangt de voormalige regeling Waarderingsubsidies Amateurkunst.

Een van de veranderingen is de manier waarop het totale beschikbare budget voor deze regeling onder de aanvragers wordt verdeeld. Zo zijn de categorieën waarbinnen een aanvraag kan worden gedaan vereenvoudigd en is er goed gekeken naar de verdeling over de verschillende disciplines. Ook is de doelgroep van de regeling aangescherpt. Zo is het voor koepel-organisaties en buitenschoolse cultuureducatie-aanbieders niet meer mogelijk aan te vragen binnen de nieuwe amateurregeling. Wel kunnen laatstgenoemde groepen een aanvraag doen voor respectievelijk projectsubsidies dan wel de overige meerjarige subsidies van het AFK.

Voor de periode 2017-2018 kan tot dinsdag 15 november 2016 17:00 uur een aanvraag worden ingediend. Vóór 15 februari 2017 worden de besluiten bekend gemaakt. Bekijk hier de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst.

Meer informatie

Meer informatie over de Regeling tweejarige subsidies Amateurkunst, voorwaarden en procedure is te vinden in de regeling. Mocht u daarnaast nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met stafmedewerker Laura van Oord of teammedewerker cultuureducatie, letteren en amateurkunst Nienke Gademan.

- SAKA opgeheven

Het spijt ons jullie te moeten laten weten dat we de stichting amateurkunst Amsterdam, SAKA, hebben ontbonden. We hebben geprobeerd ons afscheid van het Amsterdamse amateurkunstenveld te voorkomen. Enerzijds omdat we, en dit is wellicht hoogmoedig, denken dat we nog steeds iets voor dit veld kunnen betekenen; anderzijds omdat we ons werk met veel plezier doen.

Aanleiding voor de beslissing om onze werkzaamheden te staken is dat we niet over de middelen beschikken om ons op een volwaardige manier in te zetten voor onze adviserende en ondersteunende taken. Een tijdlang hebben we onbezoldigd gewerkt, maar het goed behartigen van de belangen van zo’n omvangrijk en divers amateurkunstenveld als het Amsterdamse kost meer tijd dan wij ons onbetaald kunnen veroorloven. De mogelijkheden voor een gezond ‘verdienmodel’ hebben we onderzocht, maar niet gevonden en onze werkzaamheden als adviseur, informant en verbinder komen helaas niet in aanmerking voor een subsidie van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst.

Lees verder

- Moet de harmonie niet gewoon op de schop?

Dwarsfluitiste en muziekdocente Sophie de Ruijter deed onderzoek naar het jeugdlid van een harmonie. Zij vroeg zich af: wat wil zo’n jeugdlid nou écht en hoe zorgen we er met zijn allen voor dat jongeren lid blijven? Sophie geeft een samenvatting van haar bevindingen, inclusief nuttige tips. Want de toekomst van de harmonie gaat haar zeer aan het hart. ‘Ik ben zoals je weet een kind van de harmonie.’ Lees het hele artikel zoals verschenen in de Nieuwsbrief (oktober 2015) van het LKCA.

- Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 A’dam

Het college van B&W heeft op 6 oktober 2015 ingestemd met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020. Op 3 november 2015 is er gelegenheid om in te spreken over de Hoofdlijnen in de vergadering van de commissie Jeugd en Cultuur (aanmelding via de raadsgriffie). Op 12 november 2015 volgt de inhoudelijke behandeling in de commissie. De Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 worden vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2015.

SAKA zal binnenkort haar indruk van de betekenis van deze Hoofdlijnen voor de Amsterdamse niet-beroepsmatig actieve kunstenaars op deze website weergeven.

- Kunst: het beste middel tegen blikvernauwing

“De politiek vraagt steeds meer van de kunsten, maar betaalt minder. En de kunsten? Die verweren zich slecht. Het collectief is zwak en onderling verdeeld. Dat doet de wetenschap beter”, constateert Robbert Dijkgraaf in zijn toespraak op 30 augustus 2015 ter opening van het 13e Paradisodebat ter afsluiting van de Uitmarkt en ter opening van het nieuwe culturele seizoen.

De inhoud van zijn toespraak werd op 29 augustus in de NRC gepubliceerd. Deze link verschaft toegang tot het artikel.

- Synergy For Music voor startende muzikanten

Wij van Synergy For Music geloven dat je als startende artiest het meest succesvol kan worden als je weet hoe de muziekindustrie in elkaar zit. Daarom willen wij de artiest graag helpen zijn kennis en vaardigheden uit te breiden. Onze missie is om 20% van alle Singer-Songwriters en artiesten uit de popmuziek succesvol te maken. Door 14 jaar lange ervaring weten wij hoe het is om als artiest de muziekindustrie te betreden. In deze 14 jaar hebben wij diverse artiesten begeleid, die worstelen met hun loopbaan. Hierdoor hebben ze allemaal meer energie, plezier en voldoening gekregen. Door middel van een opleidingsprogramma, trainingen en advies sessies dragen wij onze kennis en vaardigheden over aan de artiest, zodat hij uiteindelijk succesvol kan beginnen aan zijn carrière.

www.synergyformusic.com en voor blogs voor artiesten met diverse nuttige tips, zie http://synergyformusic.com/inspiratie-blog/