Readings van nog niet gespeelde theaterteksten

3obaEr wordt veel geschreven in Amsterdam, o.a. voor het toneel. Veel van die toneelteksten worden niet gehoord, laat staan vertolkt, dikwijls omdat de schrijvers niet weten hoe zij de kloof naar de ‘uitvoerders’ moeten overbruggen. SAKA nodigde daarom Amsterdamse (niet-beroepsmatige) toneelschrijvers uit om nog niet gespeelde teksten in te dienen en Amsterdamse (niet-beroepsmatige) acteurs om die teksten te lezen in bijzijn van dramaturge Laura Minderhoud en belangstellenden.

Negen schrijvers (autodidacten, cursisten van o.a. de Schrijversvakschool en studenten aan de HKU) dienden 14 teksten in, waaruit Laura en SAKA 12 stukken kozen. 36 acteurs meldden zich aan als lezer; de meeste actief in een toneelvereniging of -groep.

In de periode februari – mei 2015 werden de stukken op drie zondagmiddagen gelezen in een ruimte bij de OBA in de Hallen. Na iedere lezing gaf eerst Laura de schrijver feed-back, waarna de andere aanwezigen konden reageren. We kijken terug op drie inspirerende, animerende, leuke middagen waar de schrijvers, acteurs, Laura en wij graag vervolg aan geven. Op dit moment, najaar 2015, zijn we bezig met de formulering van een projectvoorstel en in gesprek met radiozender StadsFM om de toneelteksten in de vorm van hoorspelen voor een groter publiek kenbaar te maken. Leuk!

To be continued ….

Met dank aan de OBA en café Belcampo, die ons niet alleen ruimte, maar ook koffie, thee en lekkers geboden hebben.