Tagarchief: SAKA

SAKA – readings nieuwe theaterteksten

2oba beeld

Vraag jij je wel eens af waar een schrijver van toneelteksten zijn inspiratie vandaan haalt? Waarom de ene toneeltekst wel goed is en wat er schort aan een andere? Of je je bij een lezing van een tekst een beeld kan vormen van de voorstelling? De komende maanden heb je drie keer een kans om een glimps van het wordingsproces van een toneelstuk op te vangen èn om daar zelf aan bij te dragen!

SAKA organiseert in de periode februari – mei 2015 drie bijeenkomsten waarin acteurs nieuwe (nog niet gespeelde) Nederlandse toneelteksten lezen. De teksten zijn geselecteerd door dramaturge Laura Minderhoud (ook docent tekstanalyse en theatergeschiedenis aan de regie opleiding van de AHK) in samenspraak met het SAKA team. Per bijeenkomst worden (fragmenten uit) drie teksten gelezen.

Wat kan je verwachten? Een introductie van de tekst door de schrijver, vaak eindigend met een vraag aan het publiek om op een bepaald aspect te letten. Daarna brengen de acteurs en actrices de woorden op papier tot leven. Na de lezing zal de dramaturge als eerste op de tekst reageren, waarna anderen feedback kunnen geven. En terwijl je luistert, drink je koffie of thee, eet je koekjes en beleef je een bijzondere zondagmiddag op de vliering van het literaire café Belcampo in de Hallen in Amsterdam.

De entree is gratis, maar een kleine bijdrage in de kosten van de versnaperingen wordt bijzonder op prijs gesteld!

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestond uit

Fulco van ‘t Hag (voorzitter)
Ans van Hooff (secretaris)
Ralf Grevelink (penningmeester)
Ilrish Kensenhuis

Wij danken onze bestuursleden van het eerste uur (Mirjam Terpstra, Ernestine Comvalius, Pia van den Berg, Christine Ravenhorst en Johan Akerboom) en voornoemden heel hartelijk voor hun inzet voor SAKA en voor het Amsterdamse (niet beroepsmatige) kunstenveld!

WAK 2013

8846260550_8ee97f4e53_zOok in 2013 coördineerde SAKA de WAK voor Amsterdam, die hier plaatsvond van 25 mei t/m 2 juni. Anders dan voorheen stond WAK niet voor Week v/d AmateurKunst, maar voor Week v/d Amsterdamse Kunstenaars. Dit laatste omdat we gemerkt hebben dat veel kunstenaars in onze doelgroep zich niet aangesproken voelen als zij als ‘amateur’ worden aangeduid.

Er gebeurde weer veel in de stad. Om maar wat voorbeelden te noemen: de voorstelling ‘De Engel van Nieuw-West’, gemaakt door Andreas Bachmair en Anne Rooschüz samen met buurtbewoners; de open dag van De Zondagsschilders in hun inspirerende ateliers op de Geldersekade; het pianospel van muziekschool-leerlinge Anna Tan in de hal van de centrale OBA; het optreden van Accordeonvereniging Musica in de Meervaart; de modeshow van het label Karel & Kees op de NDSM-werf; het AcA theaterfestival in het Polanentheater…

SAKA had dit jaar voor het eerst een eigen podium: PopUpPodium Het Werkteater. Hier werd gedanst, gezongen, gespeeld, nieuwe theaterteksten en poetry voorgedragen en horror films, gemaakt door amateurs, vertoond. En op 28 mei vond er de conferentie Kunst, Passie en Professie plaats, tijdens welke Bahram Sadeghi met panelleden en de zaal sprak over het belang van amateurkunst, voorwaarden waaronder deze het beste gedijt, samenwerking met professionals en de rol die SAKA kan of zou moeten spelen.

De WAK 2013 is voorbij; de kunstenaars gaan door! Zo’n week laat weer zien hoeveel Amsterdammers met passie en inzet mooie, inspirerende en soms ook minder goed gelukte ‘dingen’ maken.

Diensten

SAKA heeft zich op verschillende manieren ingezet voor de Amsterdamse niet-beroepsmatige kunstsector: als adviseur en raadgever van individuele kunstenaars, groepen en instellingen die met niet-beroepsmatige kunstenaars werken of willen werken; als belangenbehartiger voor de sector als het gaat om bijvoorbeeld verandering van stedelijk amateurkunstenbeleid; als ‘verbinder’ van niet-beroepsmatige kunstenaars onderling en van het niet-professionele en professionele kunstenveld en als informant.

Na haar opheffing per 1 juni 2016 blijft deze website in de lucht, opdat in ieder geval een deel van de informatie beschikbaar blijft.